Logo Hemmes Advocatuur

Bemiddeling (mediation)

“Vechten kost geld, mediation herstelt”.

Bij conflicten op familierechtelijk vlak geniet mediation meestal de voorkeur boven een vaak langdurige en kostbare gerechtelijke procedure. Mediation wordt veel toegepast bij echtscheidingen, ontbinding van het geregistreerd partnerschap en samenwoners die uit elkaar gaan.

Bij andere familierechtelijke geschillen kan mediation eveneens uitkomst bieden. Bijvoorbeeld bij conflicten over een omgangsregeling met de kinderen of bij wijziging van de hoogte of de duur van te betalen alimentatie. Vanzelfsprekend moet u wel bereid zijn om samen om de tafel te gaan en de intentie hebben om naar een oplossing te zoeken.