Logo Hemmes Advocatuur

Kosten rechtsbijstand

Aan het werk van een advocaat zijn kosten verbonden. Het eerste half uur van het gesprek is altijd kosteloos. Tijdens het gesprek worden de mogelijkheden bekeken en de kosten besproken.

Uurtarief

Wij werken met een uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van het financiële belang en de spoedeisendheid van de zaak. Indien mogelijk wordt getracht om u op voorhand een beeld te geven van de totale kosten.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Indien u de kosten van een advocaat niet zelf kunt betalen, dan kan de advocaat voor u een beroep doen op het systeem van de gefinancierde rechtsbijstand. De advocaat zal voor u een verzoek indien bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien uw verzoek door de Raad voor Rechtsbijstand wordt toegewezen betaalt u slechts éénmaal een eigen bijdrage in de werkzaamheden van de advocaat. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen en vermogen. De normen die bij deze beoordeling worden gehanteerd kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten bepaalt uw polis (de overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij) voor welke zaken de verzekering geldt en of u het recht hebt zelf een advocaat van uw eigen keuze voor u te laten werken. Als u een beroep wilt doen op uw rechtsbijstandsverzekering, dan zult u vooraf toestemming moeten hebben van de verzekeringsmaatschappij om een advocaat in te schakelen.

Griffierecht

Voor het voeren van een procedure bent u griffierecht verschuldigd aan de Rechtbank. De advocaat zal deze kosten bij u in rekening brengen. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van het (financiële) belang van uw zaak. De advocaat zal u hierover nader informeren. Tevens kunt u voor actuele informatie de site www.rechtspraak.nl raadplegen.